LOKACIJA

Poljane 21,
3332 Rečica ob Savinji

TELEFON

EMAIL

borsekapaintball@gmail.com

LOKACIJA

Poljane 21,
3332 Rečica ob Savinji

TELEFON

+386 (0)31 663 188

EMAIL

borsekapaintball@gmail.com

LOKACIJA

Poljane 21,
3332 Rečica ob Savinji

TELEFON

+386 (0)31 663 188

EMAIL

borsekapaintball@gmail.com

STOPI V STIK