LOCATION

Poljane 21, 3332 Rečica ob Savinji

PHONE

EMAIL

borsekapaintball@gmail.com

LOCATION

Poljane 21, 3332 Rečica ob Savinji

PHONE

+386 (0)31 663 188

EMAIL

borsekapaintball@gmail.com

LOCATION

Poljane 21, 3332 Rečica ob Savinji

PHONE

+386 (0)31 663 188

EMAIL

borsekapaintball@gmail.com

GET IN TOUCH